En liten lektion i etik och moral

Greta Thunberg är dömd för ett brott. Hon var ohörsam mot ordningsmakten. Och nu jävlar myser hela högern. ”Titta!” Säger de. ”Se hur er hjälte har fallit!

Och vad det här visar är att folk på högern förstår ungefär ingenting. Låt mig förklara med ett exempel.

Tweet: "Dömt brottsling. Nu kommer vänstertwitter inom kort kasta henne under bussen och avkräva att hon lämnar Tellus, likt som med EB och PM Nilsson. 1, 2, 3… Nä. Inget. Bara 🫶🏼 30x50 kr= uppgett NOLL i inkomst. Verkar troligt🙄. Hej o hå, lura Staten.."

Så det här är uppenbarligen en väldigt korkad tweet av en väldigt korkad person. En person med snuthjärna skulle man kunna säga. Någon som förstår ingenting alls om den verkliga världen. Men vi ska se om vi inte kan hjälpa honom tugga en ensam tanke genom sin otroligt släta hjärna.

Så vi börjar med ett väldigt simpelt påstående: Huruvida en handling bryter mot lagen eller inte är inte detsamma som huruvida den handlingen är moralisk eller inte. Det finns definitivt överlapp mellan dem, mord är generellt både olagligt och omoraliskt. Men det finns också handlingar som är omoraliska utan att bryta mot lagen och handlingar som är olagliga utan att för den sakens skulle nödvändigtvis vara omoraliska. Ett exempel på det föregående är faktiskt något som Anders själv tar upp i tweeten: Ebba Buschs husköp.

Under husköpsgate så bröt Ebba mot lagen när hon förtalade mannen som hon köpte huset från. Men kritiken började inte när hon bröt mot lagen, det kom ganska sent i processen. Kritiken kom redan när husköpet blev publikt, trots att det av allt att döma följde lagen. Det ansågs vara lagligt, men eventuellt oetiskt. Det ansågs också vara opassande för en partiledare.

Och här kommer en annan poäng in. Att folk tyckte att PM och EB borde avgå från sina positioner var inte specifikt för att de brutit mot lagen, utan för att de gjort saker som ansågs opassande för sina positioner. Båda två höll poster som anses vara förtroendepositioner, det vill säga att de kräver att människor känner ett förtroende för dem. När de då agerar på sätt som många anser visar på dåligt omdöme så skadas det förtroendet. Och i de här fallen så skadades förtroendet extra mycket eftersom de båda två är företrädare för partier som lägger väldigt mycket fokus på ”lag och ordning”, vilket sätter extra mycket press på dem att följa just lag och ordning.

Greta Thunberg kan också anses ha något av en förtroendeposition. Hon står för något väldigt specifikt: kampen för klimatet. Så om hon hade började flyga jorden runt eller hälla råolja i havet så skulle förtroendet för henne skadas. Vad som däremot inte skadar hennes förtroende är när hon agerar exakt i enlighet med sina uttalade värderingar. Vilket är vad hon gjorde när hon arresterades.

Och så har vi kommit tillbaka till den moraliska frågan. Vad Greta gjorde är att klassa som civil olydnad, det vill säga en form av aktivism där man på ett icke-våldsamt sätt bryter mot lagen för att påvisa att lagen borde förändras. Det här är något som har gjorts vid många tillfällen genom vår historia i kampen för rättvisa. Ett klassiskt exempel är Rosa Parks bussprotest, vilket få människor skulle hävda var en omoralisk handling. Det är alltså möjligt att bryta mot lagen på ett moraliskt sätt.

Vid diskussioner om civil olydnad finns det ett återkommande, och väldigt korkat, argument som går ”men hur skulle du känna om den andra sidan gjorde samma sak?”. Det vill säga om exempelvis fossil-pervon skulle sabotera grön energi eller liknande. Och svaret på den frågan är: jag skulle tycka att det var dåligt. Uppenbarligen.

Civil olydnad är i sig själv varken moraliskt eller omoraliskt, varken ”bra” eller ”dåligt”, det beror på vad man försöker uppnå. Om man försöker uppnå något bra, som att stoppa klimatförändringar, så är det bra. Om man försöker uppnå något dåligt, så är det dåligt.

Bra och dåligt är så klart inga objektiva värden, utan beror på vilka värderingar man har. Så det är fullt möjligt att tycka att det Greta gjorde var dåligt. Det är din fulla rätt att tycka det. Men att låtsas som att alla lagbrott är exakt likvärdiga, vare sig det är tjuvfiske av en utrotningshotad fisk eller civil olydnad för att demonstrera för klimatet, är otroligt korkat.

Om, det vill säga, man inte går runt och tycker att moral och lagar matchar varandra 1:1. Och i så fall finns det väl egentligen ingenting jag kan göra för att hjälpa den personen. De är förlorade.

PS. Jag har i den här texten inte kommenterat det faktum att Anders antyder att Greta har begått bedrägeri genom att ljuga om sin inkomst, som om detta inte var något som kontrollerades. Tror Anders att folk bara kan säga precis vilken inkomst de vill och att rätten bara litar på dem? Anders, du är polis, du måste veta att det inte är så det fungerar.