Argumenten mot ett slöjförbud

Folk har väldigt många åsikter om hur kvinnor bör klä sig. Det är mer eller mindre en folksport. Vad är för mycket, vad är för lite? Slampigt? Sexigt? Gud vad folk tycker. 

Där den här frågan kommer till din absoluta spets, är i den så hetskt debatterade slöjan. I Iran pågår just nu massiva protester över det faktum att kvinnor där inte är lagligt tillåtna att röra sig i offentligheten utan slöja. I Sverige har vi istället en helt motsatt rörelse, som vill göra det olagligt för kvinnor att röra sig i offentligheten med slöja, för att på så sätt göra det omöjligt för muslimska män i Sverige att tvinga muslimska kvinnor i Sverige att bära slöja. 

Och om du är av den åsikten, hej. Välkommen till texten. Det här är en text till stor del riktad till dig. Jag vill ha en ärlig och rationell diskussion om ämnet, och tänker därför lägga fram mina argument och tankar på ett så rättframt sätt som möjligt. Förhoppningsvis kan du läsa den här texten, lyssna på vad jag har att säga, och sen besluta huruvida du håller med eller inte. Förhoppningsvis kan det få dig att få lite bättre förståelse för varför människor har en annan åsikt än vad du har, utan att hoppa till slutsatsen att de är för kvinnoförtryck.

Jag vill börja med att säga att jag, som en väldigt modern och medveten person, så klart tycker att det är fel att kvinnor tvingas bära slöja. Jag tänker till och med gå så långt som att säga att jag inte tycker att kvinnor borde tvingas att bära, eller för den delen inte bära, några plagg över huvud taget, med ett litet fåtal undantag*. 

Jag tycker, helt enkelt, att kvinnor själva borde välja hur de klär sig. Och jag hoppas att vi kan etablera det som vår gemensamma bas här. Oavsett våra andra åsikter, så tänker jag utgå ifrån att vi båda håller med varandra om att kvinnor, och för den delen alla andra också, har rätt att välja sina egna utstyrslar. 

Vi håller därför också med varandra om att det som pågår i Iran är förfärligt, och stöttar iranska kvinnor till fullo. Om de behöver fly från sitt land för att kunna leva säkert så tycker jag i alla fall att vi borde slå upp våra portar och ge dem fristad. 

Och precis som att det är förfärligt att det i Iran är lagtvång på att kvinnor bär slöja offentligt, så vore det absolut förfärligt om ett sådant lagtvång fanns i Sverige. Men som tur är så gör det inte det. I Sverige är det helt och hållet lagligt att gå utan slöja, och det finns inget straff staten kan utsätta dig för ifall du tar av den. Vad som pågår i Iran är hemskt, och värt att fördöma, men det är inte faktiskt direkt relaterat till situationen i Sverige. Här får kvinnor, i alla fall lagligt sett, klä sig lite hur de vill. Så om en kvinna i Sverige bär slöja, så är det inte för att lagen har tvingat henne. 

”Men!” Ropar du så klart åt din dator just nu, ”det finns ju faktiskt andra tvång än rent lagliga. Det finns kulturella och familjära tvång, både implicita och explicita. Hur ska vi kunna veta om någon faktiskt bär slöja för att de vill, eller om de har blivit tvingande?”

Och det är helt rätt fråga! Bra jobbat! Och svaret är, så klart, att vi allt som oftast inte kan det. Vi kan aldrig riktigt veta om någon klär sig på ett specifikt sätt för att de vill klä sig så, eller om de har blivit utsatta för någon form av tvång. Så vad gör vi då?

Min lösning är som sagt inte att förbjuda klädesplagg, utan att istället verka för ett öppet och fritt samhälle där människor som lever under tvång har möjlighet att söka sig därifrån och få hjälp. Om säg ett barn tvingas bära slöja mot sin vilja tycker jag att det borde finnas vägar för det barnet att få hjälp att värna sin frihet. Det är ingen perfekt lösning, den kräver mycket arbete och tar lång tid att få resultat, men det är enligt mig den bästa lösningen som finns. 

Men så finns ju också lösningen som många andra har kommit till: att vi ska förbjuda slöjan. Då kommer ingen kunna tvingas att bära slöja, eftersom det vore ett lagbrott. Polisen kommer då att kunna, antar jag, arrestera eller åtminstone bötfälla kvinnor som bär slöja, vilket kommer att göra det praktiskt väldigt svårt för någon att bibehålla ett sånt tvång. 

Det finns dock ett antal problem med den här lösningen, som även den mest idoga försvararen av förslaget behöver fundera över. Som med alla politiska frågor finns det många olika aspekter att ta hänsyn till, så jag hoppas att du som är för ett sådant förbud är villig att läsa och ta till dig av mina reservationer. 

Ett problem är så klart att om det nu finns män som ser det som absolut otänkbart att kvinnorna i deras liv ska få gå utan slöja bland folk, och har makten att bestämma hur de klär sig, så är det inte svårt att föreställa sig att i alla fall en del av dem kommer åtgärda situationen genom att helt enkelt inte låta dessa kvinnor gå ut bland folk. Vilket knappast är en vinst för kvinnlig frihet. Jag har själv inte hört någon jättebra lösning på det här problemet, utan har mest fått känslan av att dessa eventuella kvinnors relativa frihetsförlust ses som ett acceptabelt pris för andra eventuella kvinnors relativa frihetsvinst. 

Sen har vi direkt praktiska problem. Som frågan om hur man lagligt sett definierar en slöja. Det kanske låter löjligt, men det är faktiskt en inte obesvärlig fråga att hitta ett svar på. Lagar måste vara tydliga och konkreta för att kunna appliceras, så vi behöver en bra och tydlig definition som täcker in allting som vi vill förbjuda, utan att få med någonting vi inte vill införa förbud mot. 

Så hur exakt definierar vi en slöja? Ett tygstycke man har på huvudet? Jag kan inte riktigt komma på en bättre objektiv beskrivning av plagget. Det är var en slöja är. Tyvärr är det också vad många andra saker är. Mössor till exempel. Hucklen, nunnedok, turbaner. De är alla huvudbonader i tyg, vissa av dem till och med med det explicita syftet att dölja håret, vilket gör dem både i form och funktion väldigt lika slöjor. Jag har svårt att se någon lag mot slöjor som inte åtminstone också kommer göra det olagligt med nunnedok, om den inte är explicit religiöst definierad. Det vill säga riktar sig enbart mot slöjor burna för att leva i enlighet med islam. Och om den är det behöver vi på något vis hitta ett sätt att avgöra den exakta motivationen bakom någons val av huvudbonad. Har du en slöja på dig för att du är muslim, eller är det bara en ”vanlig” slöja? 

Ifall den här typen av lag träder i kraft så hoppas jag att jag nu har påvisat att det kommer finnas problem med applikationen. Med väldigt stor sannolikhet skulle det till stor del falla på människorna som applicerar lagen att också tolka den. Det blir deras definition av vad som räknas som en slöja och inte som blir avgörande för vem de lagför. Och jag har väldigt svårt att se en version av det som inte kommer vara kraftigt påverkad av fördomar. Vad som räknas som en slöja kommer till stor del bero på vem som bär den. 

Säg exempelvis att två svenska, kristna flickor är utklädda till påskkärringar. Gissningsvis är lagen inte tänkt att applicera på dem. Men säg att en av de två flickorna har föräldrar från Mellanöstern. Tror du möjligtvis att det då finns en risk att den personen tolkas som muslim enbart på grund av sin hudfärg och att hucklet de bär därmed tolkas som en olaglig slöja? Det är så klart ett väldigt specifikt fall, men jag hoppas att du kan förstå att det här är något som riskerar att hända i fler situationer än så. 

Så utöver kvinnorna vars frihet kan riskera att begränsad av lagen på det vis jag beskrev tidigare, finns också alla kvinnor vars friheter kommer begränsas av ett fördomsfullt polissystem som gör att vissa plagg riskerar att ses som olagliga enbart baserat på vem som bär dem. Båda dessa är saker som måste tas hänsyn till om man vill införa ett slöjförbud, vilket jag hoppas ger en liten indikation om varför vissa människor inte tycker att den här frågan är lika självklar som du gör. 

Men vad jag skulle peka ut som det främsta problemet med slöjförbud som verktyg för kvinnlig frihet, är att ifall det finns kvinnor som faktiskt väljer att bära slöja, helt utan påtryckningar, så kommer dessa nu att tvingas att sluta med det. Av staten. Där det tidigare inte fanns lagtvång kring vilken typ av huvudbonad kvinnor får ha i Sverige, så kommer det efter introduktion av en sådan lag att finnas det. Vi har, lagligt sett, tagit ifrån kvinnor rättigheter. 

Jag har hört argumentet att ingen kvinna faktiskt väljer att bära slöja, utan att det alltid är ett tvång, på ett eller annat sätt. Men för att föra den argumentationen behöver man vidga definitionen av tvång på ett sätt som kommer ha bredare implikationer. Jag tror nämligen att vi alla kan erkänna att det finns troende muslimska kvinnor som väljer att leva i enlighet med sin tro, vilket inkluderar att bära slöja, precis som att det finns personer av alla möjliga religioner som väljer att följa religiösa regler i sitt liv. Inget seriöst argument kan göras för att exakt alla muslimska kvinnor har blivit explicit tvingade att bära slöja av en person i deras närhet.

Istället får man då argumentera att det beslutet inte kan anses vara ett legitimt beslut, eftersom muslimska kvinnor blivit, i brist på bättre ord, “hjärntvättade” av sin religion. Även om de själva tror att de har valt sin slöja, så vet vi bättre. Slöjan är en symbol för förtryck, och kvinnorna som tror att de väljer att bära den vet inte sitt eget bästa.

Låt oss säga att vi köper det argumentet för en sekund. Full förmyndarstat, för vi vet bäst. Men kan vi verkligen applicera det enbart på slöjan? Att följa mer eller mindre strikta regler, att förneka eller begränsa sig, är som sagt ganska vanligt inom religion. Många religoner har bestämmelser om hur man ska klä sig, eller vad man får eller inte får äta. Ortodoxa judiska män bär så gott som alltid kippah, buddhistiska munkar klär i orange och mormoner klär sig som elevrådsordföranden. Nunnor klär sig i nunnedok. Så hur avgör vi vem som anses ha valt att följa religiösa regler, och vem som utsatts för religiös hjärntvätt? 

Breddar man det ytterligare så finns det ju dessutom andra kulturella kontexter som implicit eller explicit tvingar på folk en klädkod. Att det i Sverige är vanligare att kvinnor bär klänning än män har ingenting med någon inneboende biologisk faktor, utan beror helt på att vi har en kulturellt betingad klädkod. Så har vi valt hur vi klär oss, eller är vi hjärntvättade av vår kultur? Jag menar, det är väl inte otänktbart att många som väljer att bryta mot den skulle kunna utsättas för hat, hot, hån och till och med våld. Jag skulle exempelvis inte kunna föreställa mig hur det hade varit för mig att gå i klänning till skolan i den skånska småstad där jag växte upp. Jag skulle troligtvis ha fått stryk så det sjöng om det. Så var det verkligen 100% mitt val att bära historiens fulaste baggy-jeans och hoodie varje dag?

Innan du börjar protestera och anklaga mig för att göra falska liknelser, så vill jag säga att jag inte säger att något av det här är samma sak. Det är uppenbart väldigt olika saker. Men de existerar på samma teoretiska spektrum. Och om man ska försöka skapa hårddragna regler måste man följa sina tankar till dess logiska slutpunkter. Vad exakt är det som gör slöjan så väsensskild från alla andra religiöst och kulturellt betingade plagg att vi utan problem kan separera ut den som något helt unikt?

Det har varit en pågående debatt det senaste året om Engelska skolans klädkod. Den tillät till exempel inte att flickor bar allt för korta kjolar, eftersom det var för avslöjande, och riskerade att distrahera skolans pojkar. Vilket är ganska precis exakt det argument som läggs fram av religiösa gubbar som tycker att alla flickor ska täcka sitt hår.

Och jag hör dig igen skrika åt skärmen att man inte kan likställa förbud mot kortkort med krav på niquab. Och det kan man så klart inte, det har du rätt i. Olika saker, absolut. Men om frågan är huruvida man ska få bestämma över kvinnors kläder eller ej, så är skillnaden mellan dem bara en gradfråga. Så är man mot det ena, men för det andra, så låter det som att man tycker att det är en fråga om hur man får tvinga en kvinna att klä sig, snarare än om man får det.

Om tvånget är att följa våra kulturella normer, då är det okej, men om det är någon annans så är det inte det. Och att börja introducera lagstadgade klädkoder utan en starkare grund än “vad vi känner är okej” kan lätt skapa problem längre fram, ifall “vad vi känner är okej” skulle ändras. Så jag föredrar om staten inte går in och bestämmer över människors kläder, oavsett vad jag tycker om dem.

Om du gick in i den här texten med åsikten att slöjor bör förbjudas, och har orkat följa med så här långt, så tackar jag dig för att du gett mig tiden. Jag hoppas att jag har kunnat ge en dig en djupare förståelse för kritiken mot slöjförbud än vad du tidigare hade, även om din åsikt inte skulle ha ändrats. Det här är en väldigt komplex fråga som är svår att diskutera i sociala medier eftersom argumenten inte enkelt kan kokas ner till några få meningar utan att förlora sin betydelse. Vilket märks tydligt på längden av den här texten. Med den här texten skriven tänker jag nu sluta försöka debattera min ståndpunkt i frågan på twitter, eftersom det sällan blir givande. Istället tänker jag hänvisa hit, och hoppas att det finns någon villig att läsa.

*Bland de få undantag jag skulle argumentera för finns exempelvis nazistuniformer. Det tycker jag varken män eller kvinnor borde få bära, eftersom det är ett plagg som symboliserar ett hat mot en tredje part, och en vilja att utrota dem. Det är ett plagg menat att signalera något väldigt tydligt utåt, mot någon annan. Jag har hört människor likställa slöjan med en nazistuniform, men tänker man i åtta sekunder så inser man att det är en bisarr jämförelse. 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *