Är du korkad eller en lögnare, John?

Varje gång en Timbroit öppnar munnen finner jag mig ställd inför samma fråga: är de korkade, eller ljuger de? Tror de faktiskt på den absolut infantila skiten de säger, eller är de fullt medvetna om att det är absolut skitsnack?

Det senaste exemplet i raden är ekonomi-studenten John Norell som hoppat ut på twitter för att fundera lite kring strandskyddet, något Timbro så klart hatar. Det är ju trots allt en av förmyndarstaten inrättad begränsning på den vackraste naturkraften vi har: den fria marknaden.

Strandskyddet har som syfte att se till att Sveriges stränder inte fullständigt privatiseras och gör det omöjligt för människor som inte har råd att köpa sin egen bit strand att få tillgång till dem. Men, argumenterar John, strandskyddet har haft motsatt effekt, eftersom det gjort fritidshus vid havet väldigt dyra.

Om man kisar lite, och helt stänger av hjärnan, kan man ju förstå vad han menar. Bara de väldigt, väldigt rika har råd med något av de hus som är byggda vid stranden, eftersom antalet sådana hus är väldigt begränsat. Ifall strandskyddet upphörde skulle många fler sådana hus kunna byggas, vilket hade ökat tillgången och därmed sänkt priset, i alla fall i teorin. Det skulle göra att även de bara väldigt rika, och till och med kanske de bara ganska rika, skulle ha råd med en strandtomt.

Problemet med Johns argument är att ha tillgång till en strand, och att äga en strand, inte är samma sak. Att ta bort strandskyddet skulle kanske göra att fler hade möjlighet att äga en strandtomt, men det hade gjort att färre människor hade tillgång till stranden, eftersom den allmänna stranden skulle försvinna. John argumenterar till och med i samma tråd att om strandskyddet försvann skulle vi kunna se betydligt fler hotell och caféer längs våra stränder. Så på något sätt har han antingen lyckats lura sig själv, eller så försöker han lura oss, att strandåtkomst kommer bli mindre av en plånboksfråga ifall vi bara låter privata företag äga stranden.

Extra rolig blir hans tråd av att han bildsatt den med AI-genererade bilder av pittoreska öar täckta i bildsköna sekelskifteshus, som om det är vad som skulle byggas istället för rika idioters massiva skrytbyggen. Det är ju uppenbarligen inte så det kommer se ut, vilket han själv måste förstå. Visst måste han väl förstå det, eller?

En AI-genererad bild av en ö täckt av bildsköna sekelskifteshus i rött tegel.
Absolut inte hur en värld utan strandskyddet skulle se ut.

Frågan återkommer, idiot eller lögnare. Det är samma fråga jag ställer mig varje gång de motiverar massiva skattelättnader med att det kommer hjälpa arbetare och småföretagare, då de kommer få mer pengar i fickan, trots att den absoluta majoriteten av skattelättnaden kommer gå till storföretag och de superrika. Vet de inte om att det är de allra rikaste som kommer gynnas av deras föreslagna politik, eller ljuger de och använder “den vanliga människan” som en slags sköld att gömma sig bakom?

Jag har mina aningar, men inga svar. Oavsett så är dock Johns förslag dumma i huvudet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *